دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پیشرو در امر آموزش از راه دور

Shiraz Virtual University

 

اخبار و رویدادها


بازگشت به لیست خبر
مشاهده 2719 تا 4569 قبلی    بعدی

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات(لیست شماره 1)
فرستادن در 2011-01-17

باسمه تعالی
 

موضوعات پیشنهادی (پروپوزال) کلیه دانشجویان که در شورای علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر به تصویب رسیده است ، اعلام می گردد.

این اطلاعیه جهت اطلاع سایر دانشجویان و عدم ارایه عناوین تکراری می باشد.

 
ردیف
دانشجو

استاد راهنما

اساتید مشاور

عنوان پایان نامه

9/8/86 تا 21/9/86
1

نسیم یزدانیان

دکتر سید مهدی صحرائیان

1-دکتربرنائی
2-دکتر اکبریان

توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک

2

مرتضی رشیدی کوچی

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

1- دکتر زیارتی
2- دکتر صدر الدینی

افزایش امنیت در سیستمهای RFID  با تجهیز بر چسب به PKI (زیر ساخت کلید عمومی) جهت تصدیق هویت و رمز نگاری در شبکه EPC جهت تبادل امن داده

Improving security in RFID system by supplying PKI in RFID Tag for authentication Cryptography in EPC Network for secure data transmission

3

ناصر آجرپزی افشار

دکتر مهران یزدی

1- دکتر جعفری
2- دکتر سیفی

استفاده از تجارت الکترونیک در راهبری بازار برق ایران

4

سوژا میثاقی

دکتر بوستانی

1-دکتر جعفری
2- دکتر یزدی

پرداخت وام بصورت هوشمند در بانکداری الکترونیک

5

کامران مسروری

دکتر کشتگری

1- دکتر احمد زاده
2- دکتر دستغیبی فرد 

تأثیر تجارت الکترونیک بر گزارشگری مالی یا گزارشگری مالی web base

6

سعید حیات داوودی

دکتر محمد رضا غلامیان

1-دکتر امینی لاری
2- دکترجهانی

بررسی یکپارچگی و هماهنگی بین فرایندهای سیستمهای اطلاعاتی تحت وب ارائه دهندگان خدمات لجستیک (LSPs) و زنجیره تأمین الکترونیکی (e-SC)

مورد مطالعاتی : صنعت خودرو سازی
7

جلال حاجی علی اکبری

دکتر عباس معمار نژاد

1- دکتر صحرائیان  
2- دکتر اکبریان

بررسی موانع توسعه کسب و کار الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی استان زنجان

8

علی عظیمی

دکتر سبحان منش       
1- دکتر ذوالقدر جهرمی 
2- دکتر درودچی  

شناسائی و الویت گذاری عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر RFID مطالعه موردی : کارت سوخت

Critical Success Factors (CSFs) in the Implementation of RFID-based Information Systems; “ Case Stdy : Smart Ful Card Proiect”

9

فرزاد نظری

دکتر سپید نام
1- دکتر واحدیان   
2- دکتر کشتگری  

ارائه یک مدل کاربردی تدارکات الکترونیکی در زنجیره تأمین شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

10

شیما دستغیب

دکتر محمود درود چی

1- دکتر سبحان منش
2- دکتر فرجاه

ایجاد یک roadmap نوین در راستای توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات با کاربردی در بکارگیری فناوری RFID در سامانه هوشمند سوخت

An Innovative Roadmap throughg IT Systems Development With the application in:RFID Technologhy for Smart Fuel System

11

احسان مسعودی

دکتر سبحان منش
1- دکتر جعفری
2- دکتر صدرالدینی  

مقایسه مزیتهای سرویسهای تجارت الکترونیک سیار

 (Mobile Commerce) نسبت به سرویسهای تجارت الکترونیک ثابت (Electronic Commerce) از دیدگاه مشتریان
12

حمید رضا مؤمن زاده جهرمی

دکتر شهرام جعفری

1- دکتر بوستانی
2- دکتر ذوالقدر جهرمی 

طراحی و پیاده سازی سیستم تجاری هوشمند جهت مشاوره اینترنتی اختلالات رفتاری کودکان

13

علی فرزین فر

دکتر شهرام جعفری

1-دکتر بوستانی   
2-دکتر ذوالقدر جهرمی    

پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب به منظور یافتن وب سرویسهای

 (Web Services) ارائه شده توسط شرکتهای تجاری
14

مریم عابدی

 دکتر سبحان منش
1- دکتر بوستانی   
2- دکتر یزدی

ریسکهای مدیریت اطلاعات در سیستمهای RFID

15

علیرضا دهقان

دکتر قادری

1- دکتر خیر 
2- دکتر امینی لاری

بررسی دو عامل زیر ساخت ارتباطی و تحرک اجتماعی جهت گسترش ICT در جوامع غیر شهری استان فارس

16

بهنام جمشیدی

دکتر قادری

1- دکتر خیر
2-دکتر امینی لاری

بررسی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و راهکارهای بومی سازی آن

17

آزاده ایرانمهر

دکتر درود چی

1- دکتر سبحان منش
2- دکتر فرجاه     

مدلسازی اعتماد جهت توسعه معماری امنیتی برنامه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

18

سید علیرضا مهدوی فر

 دکترفرجاه
1- دکتر درود چی
2- دکتر سبحان منش    

بررسی استاندارد تجاری EBXML و مدل تجاری UBL و زیر ساخت های مورد نیاز جهت پیاده سازی آن در کشور

19

بنفشه جوکار

دکتر اکبریان

1-دکتر نکوئی مهر
2- دکتر مصلح شیرازی

نقش فناوری اطلاعات در تأمین منابع انسانی الکترونیکی و مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

20

ساره ابطحی

دکتر اکبریان

1-دکتر نکوئی مهر
2- دکتر مصلح شیرازی

نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی و شناسائی بازارهای هدف در بخش بازرگانی(مورد ایران)

21

امین ساعدی

دکتر خیر
1-دکتر سامانی  
2- دکتر بازرگان      

بررسی رابطه سطح تحصیلات و جنسیت با میزان رضایت مشتریان از استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی تحت وب مشتریان ساکن شهر شیراز

22

مسعود شیر اوژن

دکتر امینی لاری

1-دکترحسین چاری      
2- دکتر مصلح شیرازی    

بهبود فرایند خدمات و اطلاع رسانی در جهت بازار یابی الکترونیکی و ارائه الگویی مناسب برای بنادر تجاری کشور مطالعه موردی بندر شهید رجایی

23

کامبیز صناعی

دکتر اکبریان

1- دکتر امینی لاری
2- دکتر نکوئی مهر     

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه صادرات ایران

24

امید ملازاده صادقیون

دکتر آذرخش
1- دکتر ذوالقدرجهرمی
2- دکترصدرالدینی

ارائه مدلی برای تحلیل و ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیکی با استفاده از منطق فازی

Applying A Model To Evaluation And Ecommerce Websites With Fuzzy Logic

25

محمد هنگوال

دکتر عابدین واحدیان مظلوم

1- دکتر سپیدنام 
2- دکتر اکبریان   

بکارگیری بلیط الکترونیک در حمل و نقل شهری(و تحلیل هزینه منفعت)

26

سعید اسکندری

دکتر جعفری

1- دکتر امینی لاری 
2- دکتر بوستانی   

پیاده سازی سیستم تجاری هوشمند E-Learning جهت آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

27

مهران وثوقی

دکتر احمد زاده

1- دکتر خوارزمی 
2- دکترکشتگری

بررسی مدیریت بازاریابی الکترونیکی در تجارت بین بنگاهی

(B2B e-Marketing Management)

28

سیما عقیلی

دکتر دستغیبی فرد

1- دکترسبحان منش
2- دکتر فرجاه  

بررسی معماری سرویسگرا بعنوان کلیدی برای استفاده بهینه از RFIDدر زنجیره تأمین

29
علیرضا جراحی
دکتر محمد قاسم زاده
1-دکتر ملاوردی
2- دکتر مسندی  

طرح ریزی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شرکت پیچاز الکتریک

30
سهیلا خداپرستی

دکتر امینی لاری

1-دکتر مصلح شیرازی 
2- دکتر صدر الدینی   
ارائه مدل مدیریت دانش برای سیستم مبتنی بر فنآوری اطلاعات پزشکی ایران
31
حمید رضا رحیمی
دکتر کشتگری
1- دکتر احمد زاده   
2-دکتر فرجاه
پایانه های فروش الکترونیکی بیسیم با استفاده از تکنولوژی GPRS
32
علی بدیع
دکتر صدرالدینی
1- دکتر زیارتی   
2- دکتر دستغیبی فرد  
امکان سنجی پیاده سازی داده کاوی هوشمند در شرکت مخابرات
33
حسین زارع مؤیدی
دکتر محمد علی مسندی شیرازی
1- دکتر جعفری  
2-دکتر یزدی

طراحی نرم افزار مانیتورینگ شبکه های تجارت الکترونیک با استفاده از توزیع آماری SELF-SIMILAR

34
ویدا زارع
دکتر خوارزمی
1-دکتر کشتگری

2- دکتر احمد زاده  

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در خریدهای الکترونیکی
35
احمد بهنیا
دکتر دستغیبی فرد
1- دکتر زیارتی                                 
2- دکتر صدرالدینی  

Grid Network وتأثیر آن برآینده تجارت الکترونیک و بهبود شاخصهای تجارت الکترونیکی بر اساس شبکه های گرید

36
سارا ترابی
دکتر دستغیبی فرد
1-دکتر زیارتی                               
2- دکتر صدرالدینی  

نقش طراحی پایگاه داده های توزیع شده و Grid Database Design  در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

37
محسن حیدری
دکتر خوارزمی
1- دکتر احمد زاده 
2-دکتر کشتگری  
بررسی عوامل مختلف بر پیش بینی بازار بورس
38
عماد منزه
دکتر مسندی شیرازی
1- دکتر یزدی 
2-دکتر کاتبی

بررسی روشهای مورد استفاده در بازاریابی سیار به همراه ارائه نمونه عملی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی سیار در کشور

39
غزاله ریاحی عالم
دکتر بوستانی
1- دکتر جعفری  
2- دکتر فرجاه  

تأیید هویت از طریق تصدیق امضاء توسط سیستم های هوشمند در بانکداری الکترونیک

40
احسان گورکی
دکتر مصلح شیرازی
1- دکتر امینی لاری  
2- دکتر جهانی 
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها
41
حمید رضا نوروزی
دکتر جهانی
1- دکتر لهسائی زاده   
2- دکترایمان   

بررسی نقش مدیریت دانش در بانکداری الکترونیک از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک مسکن شعب شهرستان شیراز

Evaluating The role of Knowledge Management In e-banking
42
مریم تهجد
دکتر فرجاه
1- دکتر ذوالقدر جهرمی
2- دکتر سبحان منش   
مدیریت ارتباط با مشتریCRM
چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در فرآیند فروش
43
مسعود بوستانی
دکتر شادگار
1-دکتر عصاره   
2- دکتر خوارزمی  

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار با رویکرد فناوری اطلاعات در مجتمع پتروشیمی رازی

44
امین رودکی
دکتر آذرخش
1-       دکتر درودچی  
2-       دکتر خوارزمی 

استفاده از جریان کاری در طراحی و توسعه رسانه های تعاملی در محیطهای تجارت الکترونیک

45
احمد کریمی
دکتر جهانی
1-       دکتر ایمان  
2-       دکتر لهسائی زاده 
بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات باتکداری الکترونیک بانک ملت
(مطالعه موردی شعب بانک ملت شهر شیراز)
46
فرشاد اکبری
دکتر مهرگان مهدوی
1- دکتر کاتبی 
2- دکتر خوارزمی 

طراحی یک سیستم توصیه گر برای پیش بینی رفتار خرید مشتری مبتنی بر فیلترینگ همکار گونه در تجارت سیار

47
علی شورمیج
دکتر برنائی
1-       دکترحسین چاری
2- دکتر اکبریان     

بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و ارائه راهکارهای اجرائی برای رفع آن

48

بهزاد دهواری

دکتر برنائی
1-دکترحسین چاری
2- دکتر اکبریان

بررسی بکار گیری تجارت الکترونیک بر رونق تجاری بازرگانان استان سیستان و بلوچستان

49

نادر جانی پور

دکتر اکبریان

1- دکتر صدرایی    
2-دکتر جهانی

بررسی عوامل مؤثر در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در شهرستان بویر احمد (اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی)

50

کریم حیدری

دکتر کاتبی

1-دکتر جعفری 
2- دکتر مسندی شیرازی 

روشهای جدید برای طراحی پایگاه داده های تجارت الکترونیک در سیستم های وب معنایی

51

مرجان صادقی مجرد

دکتر صدرالدینی

1-دکتر حیاتی  
2- دکتر مسندی شیرازی           

کشف الگوهای دسترسی به وب سایت و پیگیری مسیر کاربران با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی به روی فایلهای ثبت وقایع در تجارت الکترونیک

52

حسین حسینی محمدی

دکتر عباس معمار نژاد

1- دکترجلالی
2- دکتر حسین چاری 

اندازه گیری سطح بلوغ الکترونیکی سازمانهای مرتبط با صادرات در استان بوشهر

53

علی اکبر تنوری

دکتر اخوان فرد

1- دکتر جهانی           
2- دکتر شعبانی نیا    

ملاحظات حقوقی قرار دادهای از راه دور

54
نیما جعفری
دکتر صدرالدینی

1- دکتر حیاتی 

2- دکتر مسندی شیرازی

ارزیابی فایلهای ثبت وقایع یک وب سایت بازرگانی اطلاعات علمی الکترونیکی با استفتده از تکنیک OLAP و الگوریتمهای داده کاوی 

55
شهرزاد مقصودی
دکتر جهانی
1- دکتر ایمان 
2-دکتر حیاتی

پیشنهاد یک الگوی سه بعدی برای بررسی میزان تاثیر IT بر بهبود عملکرد کارکنان یک سازمان مطالعه موردی سازمان آبفای شهر شیراز

56
نیوشا ابراهیمی
دکتر برنایی
1-دکتر حسین چاری
2-دکتر امینی لاری

نقش اجرای کنترل های داخلی حسابرسی در اثر بخشی و کارایی سامانه های رایانه ای در شرکت مبتنی برفناوری اطلاعات

57
آرزو لکی شیراز
دکتر ناصری

1- دکترخوارزمی

2- دکترشاه حسینی 

الزامات فنی طراحی و ساخت سایتها و پرتالهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران

 
58
احسان قدیری
دکتر ناصری

1- دکترخوارزمی

2- دکترشاه حسینی 

ضوابط و دستورالعملهای تعریف ، بروزسانی، نگهداری و پشتیبانی سایتها و پرتالهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران

59
ایمان صادقپور
دکتر صدرالدینی
1-دکترزیارتی

2-دکترمسندی شیرازی

پیاده سازی تکنیک داده کاوی در یک وب سایت آزمایشگاه کشاورزی
 
60
مهرداد هوشیاری پور
دکتر احمد زاده

1-دکتر خوارزمی                                      

2- دکتر کشتگری

پیاده سازی استاندارد ebXML به منظور تسهیل مبادلات کالا و خدمات در ایران

61
الهام دلاور پور
دکتر بوستانی
1- دکتر شعبانی نیا           

2- دکتر زیارتی 

مدیریت تصمیم گیری در زنجیره تامین بر روی کالای هوشمند با استفاده از منطق فازی

62
شهین شاهوران
دکتر احمد زاده

1- دکتر خوارزمی  

2- دکتر کاتبی

بررسی کاربردهای تجارت موبایل و مدل سازی ارائه تبلیغات بر اساس موقعیت یابی

 
63
امید وزیری پور
دکتر امینی لاری

1-دکتر جهانی  

2- دکتر اکبریان 

شرایط استقرار تدارکات الکترونیکی در صنایع خودرو سازی و نقش مدیریت دانش در بهینه سازی این فرایند

64
احمد مقدسی
دکتر کشتگری

1-دکتر کاتبی

2- دکتر احمد زاده 

مدلسازی شبکه های حومه شهری ( SAHN (Suburban Adhoc Network   و بررسی پارامترهای آن

 
65
الله یار قهرمانی
دکتر نیک نفس

1- دکتر یزدی

2- دکتر مینایی  

بررسی و بیان چالشها و مشکلات فرهنگی توریسم الکترونیکی در ایران
66
ساره شکری پور
دکتر خوارزمی

1- دکتر بوستانی  

2- دکتر کاتبی

ارائه مدلی یکپارچه برای انجام تجارت الکترونیک (مطالعه موردی : شهر شیراز)

 
67
حسن سلیمی شاهم آبادی
دکتر نیک نفس

1-دکتر مینایی 

2- دکتر دستغیبی فرد

مدل سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس الگوریتمهای ژنتیک و طراحی سیستم نمونه

 
68
محمد امیر فرح فرد
دکتر هادیان
1- دکتر اکبریان 
2- دکتر صدرالدینی
پول الکترونیکی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
69
نوید نیک مهر
دکتر خجسته پور
1-دکتردرودچی
2- دکتر فرجاه    

بررسی راهکارهای مناسب جهت ارزیابی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی

70
داود یاری
دکتر عیسی زاده
1- دکتراسدزاده   
2- دکترامینی لاری   

به کارگیری فناوری های پیشرفته وب درطراحی تحلیل وپیاده سازی سیستم مدیریت پروژهای عمرانی

71
میراحمد حسینیون
دکتر محسن کاهانی
1- دکترسپید نام   
2- دکترمصلح شیرازی
تدوین مدل استراتژی تجارت الکترونیک شرکت های گاز استانی بارویکرد GA
72
حمیدحسین      پور
دکتر علی اکبر پویان
1-دکتر امینی لاری
2-دکتر شیخ   
ارائه یک مدل نرم افزاری برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتریان
73
ناصر عباسیان
دکتر نوری نیا
1-دکتر قبادی
2-دکتر دستغیبی فرد 
اصول طراحی وب سایت های هوشمند تجارت الکترونیک
74
سمیه دهقانی فیروزآبادی
دکتر محمد قاسم زاده
1- دکتر درهمی 
2- دکتر خوارزمی 

بررسی مکانیسم اعتماد وعدم اعتماد فضای سایبر وشناسایی عوامل موثربرآن درانواع خرید الکترونیکی

75
محمد صدیق کردپور
دکتر نوری نیا
1- دکتر قبادی  
2- دکتر سبحان منش 

بررسی اثرات فناوری RFID درهوشمند کردن مدیریت انبارداری درشبکه تعاون روستائی کشور

76
احمد علی محجوب
دکتر محمود درودچی
1-دکتر فرجاه 
2-دکتر بوستانی 
بررسی کاربرد RFID درهوشمند سازیخدمات شهری
77
محمد ابراهیم سمیع
دکتر محمد حسین شیخی
1-دکتر بوستانی
2-دکتر یزدی 
بررسی وطراحی سیستم جامع کارت هوشمند دانشجویی دردانشگاه شیراز
78
مرتضی زلف پور آرخلو
دکتر دستغیبی فرد
1-دکتر صدرالدینی
2-دکتر سبحان منش 

طراحی وپیاده سازی یک سیستم نمونه آزمایشی بااستفاده ازفناوری RFID برای کتابخانه ها

Design & Implementation of a Prototype System with RFID Technology For Libraries

79
شهرام رضایی
دکتر سبحان منش
1- دکتر درودچی 
2- دکتر فرجاه 
امکان سنجی استفاده از RFID درپروژه کارت هوشمند سوخت ایران

Technical Feasibility Study of using RFID Technology for Iran Fuel smart Card Project (IFCP)

80
مهین ابراهیمی
دکتر علی ناصری
1-دکتر برنائی 
2-دکتر احمدزاده 

طرح مطالعه بررسی مدل های کسب وکار الکترونیکی وارائه مدل کسب وکار الکترونیکی تعاونی های ایران

81
نفیسه شبیب
دکتر نعمت بخش
1- دکتر امینی لاری 
2- دکتر ذوالقدر جهرمی
سیستم پیشنهاددهنده در تجارت سیار
Recommender System in M-Commerce
82
علیرضا غضنفری
دکتر اسدزاده
1-دکتر سلمانی 
2-دکتر صدرالدینی 
بازار اینترنتی به آدرس www.wwwbazar.com
83
فرهاد قاضی زاده
دکتر علی اکبر جلالی
1-دکتر سپیدنام 
2-دکتر دستغیبی فرد 
طراحی سیستم خدمات تجارت الکترونیکی مبتنی برموبایل درشهر الکترونیکی مشهد

Design Planning Of implementation Services & Financial Transactions M-Commerce in Mashhad Electronic City

28/9/86
84
محمد بصیری
دکتر ذوالقدر جهرمی
1-دکتر بوستانی
2-دکتر مسندی

مدل کردن کاربران اینترنت در فرآیند جمع آوری اطلاعات از وب سایت های تجارت الکترونیک با استفاده از معماری ACTR

Modeling Internet Users During Information Gathering Process form Electronic Commerce Web Sites Based on ACTR Architecture

85
سپیده محمد کریمی
دکتر احمد زاده
1- دکتر اکبریان
2- دکتر صدر الدینی

بررسی نقش فناوری اطلاعات (IT) در تسهیل فرایند بازاریابی و اطلاع رسانی صنعت گردشگری ایران و ارائه راهکارو چارچوبی برای نیل به مدل مطلوب جهت ترویج و توسعه IT  در این صنعت

86
رؤیا مختاریان
دکتر شیخی
1-دکتر دستغیبی فرد
2- دکتر یزدی

بررسی ارائه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) جهت دانشگاه شیراز

(Enterprise Resource Planning)
87
ناهید مژدهی
دکتر جلالی
1-       دکتر امینی لاری 
2-       دکتر برنایی
ارائه چهار چوب استراتژیک برای تحقق بانکداری الکترونیکی در بانک ملت
88
امیررضا مهربان
دکتر جلالی
1- دکتر امینی لاری
2-دکتر برنایی

شناسایی فاکتورهای موفقیت و بحران در توسعه بانکداری الکترونیکی و مجازی در ایران

89
فرزانه جوانبختی
دکتر مهران یزدی
1- ذوالقدر جهرمی 
2- دکتر جعفری
بررسی ساختار یک سیستم حقیقت مجازی جهت کاربرد در فروشگاههای الکترونیکی

(Study of a Virtual Reality system structure for

 E-shops)
90
آرزو حبیبی
دکتر لهسایی زاده
1- دکتر داریوش حیاتی 
2- دکتر یزدی

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاها: مطالعه موردی روستاهای استان فارس

91
مهدی کوشش
دکترمصلح

1-       دکتر نداف  

2-       دکتر کشتگری

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای بانکداری الکترونیکی در استان فارس
92
فاطمه خوینی
دکتر خجسته پور
1- دکتر درودچی 
2- دکتر سبحان منش
بکار گیری معماری سرویس گرا در طراحی سیستم های تجارت الکترونیکی
93
علیرضا دهداری زاده
دکتر جعفر جهانی
1- دکتر حسین چاری 
2- دکتر ایمان

بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز و ارائه یک الگوی پیشنهادی

12/10/86
94
محمد سعید برزگرصدیق
دکتر تارخ 
1- دکتر برنایی 
2- دکتر کشتگری
نقش فناوری RFID در زنجیره تأمین
95
علی پازهر
دکتر علیرضا عصاره
1- دکتر جعفری
2 - دکتر شادگار
مطالعه و طراحی معماری امنیت سیستمهای CRM  در بانکداری الکترونیک
96
مهدی ایمانی
دکتر نظام الدین فقیه
1- دکتر بوستانی 
2- دکتر نداف
کار از راه دور، فرصت ها و چالش ها
97
نسرین رحیمی
دکتر مصلح شیرازی
1- دکتر کشتگری 
2- دکتر نداف

مطالعه و طراحی سیستم مناقصات الکترونیک در شرکتهای صنعتی ایران" کارخانجات مخابراتی ایران _شیراز"

98
ارغوان دانشور محولات
دکتر کاهانی
1-دکتر واحدیان 
2-دکتر دستغیبی فرد
بررسی نقش تجارت الکترونیک در ارتقاء سطح صادرات غیر نفتی
99
احسان عالیخانی
دکتر امیر البدوی
1- دکتر جلالی 
2-دکتر ذوالقدر جهرمی

ارائه مدلی برای محاسبه ارزش مشتریان :مورد کاوی شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو اراک)

100
نوشین پرتو
دکتر کورش زیارتی
1- دکتر کاتبی 
2-دکتر دستغیبی فرد
برسی ساختارها و بسترهای ارتباطی جهت ایجاد شبکه همکاریهای مجازی
101
مژگان شیال شریفی
دکتر یزدی

1-       دکتر نداف 

2-         دکتر مرزبان 

تجارت الکترونیکی مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی در تجارت B2C و B2B

102
مرضیه خادمی
1-دکتر محمد داور پناه جزی
2- دکتر علی زینل همدانی
1- دکتر کاتبی 
2- دکتر مسندی

مهندسی خواسته های توزیع شده بصورت الکترونیکی بر اساس ارزیابی کیفی خواسته ها

19/10/86
103
احمد رضا مؤذن جهرمی فرد
دکتر ذوالقدرجهرمی
1-       دکتر صدرالدینی
2-       دکتر کاتبی

بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در پیاده سازی یک الگوریتم هوشمند جهت تجارت الکترونیک

104
محمد رضا شکر ریز
دکتر نیک نفس
1- دکتر دستغیبی فرد
2- دکتر برنایی

طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری در تهیه بلیط هواپیما جهت مسافرت های خارجی

105
مجید زارعی
دکتر نکویی مهر
1-دکتر اکبریان  
2- دکتر هادیان

ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی مناسب جهت ورود به بازاربین المللی تولید کنندگان قطعات خودرو در ایران

(مورد شرکت ساپکو وسایپا پرس)
10/11/86
106
محسن مصلی نژاد

دکتر سراج الدین کاتبی

1-       دکتر مسندی
2-       دکتر خوارزمی

مدل سازی و امکان سنجی تجارت الکترونیکی در شهر الکترونیکی

 
107
سیده سمانه عبدی گرمستانی

دکتر ناصری

1-       دکتر مینایی 

2-         دکتر فقیه

مطالعه و بررسی روشهای کار از راه دور کشورهای مطرح و ارائه روشهای مناسب برای کار از راه دور در ایران

A study telework in different countries and proposing a method of telework in Iran

108
سید
 حجت اله صحافی

دکتر سبحان منش

1-       دکتر زیارتی 
2-       دکتر دستغیبی فرد

سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع در صنایع مخابرات راه دور ایران

Enterprise Resource Planning INIRAN Telecommunication Industries

109
علی میرزاییان

دکتر سپید نام

1-       دکتر امینی لاری 
2-       دکتر اکبریان

شناسایی و الویت بندی ترجیحات و سلایق مشتریان نسبت به خدمات بانکداری الکترونیک در شهر مشهد

110
تکتم میرزاییان

دکتر سپید نام

1-       دکتر بوستانی
2-       دکتر احمد زاده

نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت تبلیغات در ایران و ارائه مدل تبلیغاتی بهینه در آن

111
حسین منعم

دکتر خجسته پور

1-       دکتر درودچی 
2-       دکتر سبحان منش

مدل سازی و بررسی رفتاری اطلاعات ایجاد شده برای مشترکین شرکت توزیع برق شیراز با رویکرد B2C

 
17/11/86
112
بهرام کاظم پور

دکتر مینایی

1-دکتر معماریان
2-دکتر جهانی

بررسی رفتارپروازهای عبوری بر مبنای داده کاوی در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

113
محمد رضا داوری

دکتر مینایی بیدگلی

1-دکتر معماریان
2-دکتر جهانی

بررسی رفتار آژانس ها در سیستم رزرواسیون یک شرکت هواپیمایی بر مبنای داده کاوی

114
نغمه راد فر

دکتر محمد حسن سبط

1-دکتر رقیه اسکروچی
2-دکتر ذوالقدر اصلی

نقش و کاربرد IT در مدیریت روابط با مشتری در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

115
فربیرز قهرمانی

دکتر مینایی بیدگلی

1-دکتر معماریان
2-دکتر جهانی
داده کاوی برای ارائه مدل برنامه ریزی پرواز در یک شرکت هواپیمایی
116
فاطمه گلرخیان

دکتر یزدی

1-دکتر ذوالقدر جهرمی
2-دکتر سعدی نژاد
ارائه یک مدل فازی برای ارزیابی سایتهای آموزش الکترونیکی در ایران
24/11/86
117
امیررضا استخریان حقیقی

دکتر محمد حسن سبط

1-دکتر رقیه اسکروچی
2-دکتر ذوالقدر اصلی

بررسی نقش ابزارهای IT در مدیریت مجازی پروژه های عمرانی کشور

118
احمد مصلی نژاد

دکتر کاتبی

1-دکتر جلالی
2-دکتر خوارزمی
زمینه یابی و طراحی مدل شهر الکترونیک
8/12/86
119
روزبه علایی اورکانی
دکتر نداف
1-علیرضا سیفی
2- رضا اکبریان
ارائه یک مدل کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان در زنجیره تامین
120
سید محمد امین موسوی نژاد
دکتر محمد بخشوده
1-دکتر خوارزمی
2-دکتر غلامحسین زمانی

استفاده از فناوری اطلاعات در بازاریابی محصولات و خدمات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون استان فارس

15/12/86
121
رعنا وفایی طالمی
دکتر ابراهیم هادیان
1-دکتر فقیه
2-دکتر کشتگری
بررسی اثرات تجارت الکترونیک بر زنجیره عرضه:
مطالعه موردی شرکت کاشی حافظ
122
پگاه گلستانی
دکتر محمد موسی خانی
1-دکتر صحراییان
2-دکتر مصلح شیرازی

بررسی و تعیین پیش نیازهای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در زمینه تجارت الکترونیک

123
محمد داود بهادری
دکتر محمود اوکاتی صادق
1-دکتر برنایی
2-دکتر جهانی

بررسی تأثیر عوامل خدمات پس از فروش الکترونیکی بر رضایت مشتریان شرکت سایپا یدک

124
محمد هادی سامعی
دکتر علی صنایعی
1-دکتر سید کمیل طیبی
2-دکتر فریبرز سبحان منش
نمایشگاه الکترونیک در جهت توسعه تجارت الکترونیکی
مورد مطالعاتی: وب سایتهای نمایشگاه الکترونیکی در ایران
Electronic Fair toward Electronic Commerce (Virtual Fair for e-Commerce)
Case study: Virtual Fair websites in IRAN
125
الهام ادراکی
دکتر محمد علی مسندی شیرازی
1-دکتر مهران یزدی
2-دکتر فریبرز سبحان منش

مطالعه پورتالها در تجارت الکترونیک سیار و زیر ساختهای تکنولوژیکی لازم جهت پیاده سازی آنها

21/1/87
126
رضا خسروی
دکتر سپید نام
1-دکتر منصفی
2-دکتر اکبریان
ارائه یک معماری مناسب برای جایگزینی کالا برگ با کارت هوشمند کالاهای اساسی
127
حسن فدایی نوبندگانی
دکتر یزدی
1-       دکتر امینی لاری
2-       دکتر مصلح شیرازی
ارائه یک مدل هوشمند کالا (منبع یابی الکترونیکی کالا) با الویت بندی فازی
(با نگاه به پیاده سازی بین بنگاهی در ایران)
128
علی امینی
دکتر ابراهیم هادیان
1-دکتر نکوئی مهر
2-دکتر خوارزمی
بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در استان فارس و ارائه راهکارهای توسعه آن
129
هایده عادلی
دکتر نیک نفس
1-دکتر خوارزمی
2- دکتر شیری

طراحی سیستم توصیه گر تغذیه بیماران در فروشگاههای تجارت الکترونیک مبتنی بر چرخدستی های هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

130
بابک ایران نژاد
دکتر احمد کاردان
1-       دکتر معینی
2-       دکتر شعبانی نیا

بررسی پارامترهای مؤثر در ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر بیماران تحت درمان نازایی و پزشکان معالج آنها در یک سیستم تله منتورینگ

131
مجتبی رئیس صفری
 دکتر غضنفری
1-دکتر فتحیان
2-دکتر مصلح شیرازی
3-دکتر مرجان فقیه نصیری
تأثیر تجارت الکترونیکی بر رقابت پذیری(بررسی موردی صنعت بانکداری در ایران)

The Effect Of E-Commerce on Competitiveness(A Case Study Of bank Industril)

132
حسن زمانی زنوز
دکتر محمد رحمتی
1-       دکتر درودچی
2- دکتر اکبریان
بررسی اثرات تمرکز مزایده ها و مناقصات دولتی در یک وب سایت ملی
تحلیل و طراحی یک نمونه
28/1/87
133
راحیل باور صاد
دکتر بیتا شادگار
1-دکتر عصاره
2-دکتر جعفری

بررسی پیشنهادات  Uncefact در تجارت الکترونیک و ارزیابی کاربرد آنها در ایران

134
زهرا کرباسی
دکتر مرضیه احمد زاده
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر امینی لاری
پیاده سازی سیستم رأی گیری الکترونیکی از راه دور
135
زهرا کیخا
دکتر محمود اوکاتی صادق
1-دکتر منتظر
2-دکتر سبحان منش
بررسی زیر ساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان
 
 
 
 
11/2/87
 
 
136
غلامعلی مولایی
دکتر ابراهیم تیموری
1-دکتر غلامیان
2-دکتر امینی لاری
مدیریت عملکرد لجستیکی زنجیره تامین ایران خودرو
137
وحیدرضا رحیم زاده
دکتر زرین تاج برنایی
1-دکتر کشتگری
2-دکتر ناصر مزینی
خبرمعنایی و کاربرد آن در تجارت الکترونیک
138
مریم ایزد نگهدار
دکتر فریبرز سبحان منش
1-دکتر کشتگری
2-دکتر جعفری

دفاتر و سازمانهای مجازی و بررسی پیاده سازی این مدلهای فناوری جهت کارخانجات مخابراتی ایران

Virtual Offices &Organizations and study the implementation of these IT models for ITMC

(Iranian Telecommunication Manufacturing Co.)
139
نازنین کی نما
دکتر علیرضا عصاره
1-دکتر بیتا شادگار
2- دکتر شهرام جعفری

راهکارهای استراتژیک به کارگیری ،توسعه و بومی سازی سیستمهای سلامت الکترونیک کشور

Strategic Planning for Implementation and Developing of E-Health Information Systems

140
روزبه میمند پور
دکتر محمد هادی صدرالدینی
1-دکتر امینی لاری
2-دکتر احمد زاده

دسته بندی ، ذخیره و بازاریابی محصولات،بر اساس مشخصات کالا، در بازارهای الکترونیکی

Product Categorization and Specification in Electronic Marketplaces  
141
نغمه خلیلی ماهانی
دکتر سیامک زند رضوی
1-       دکترحسین چاری
2-       دکتر نیک نفس

بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی تخصصی موجود برای مربیان و والدین کودکان زیر شش سال و طراحی سیستم کاربردی آموزش الکترونیکی برای آنان

142
مریم ابراهیم بیکی چیمه
دکتر مهدی دهقان
1-       دکتر علویان
2-       دکتر سبحان منش
امکان سنجی آموزش سیار با استفاده از فناوری های
 بی سیم
Technical Feasibility of using Wireless Technologies for Mobile Learning
143
مهرنگ پشتدار
دکتر شهرام جعفری
1-       دکتر سبحان منش
2-       دکتر کاتبی
طراحی و پیاده سازی طرحی بدیع در پرداخت الکترونیکی مبتنی بر موبایل
144
امیر دامری
دکتر بوستانی
1-دکتر جعفری
2-دکتر مسندی

ارزیابی مدل های رمز نگاری نامتقارن و کاربرد آن جهت افزایش امنیت در امضای کور

Evaluation of asymmetric encryption methods and implementation for the security of Blind signature

145
حسین پاریاب
دکتر عباس معمار نژاد
1-دکتر امیر حسین مزینی
2-دکترناصر مزینی
3-دکتر فریبرز سبحان منش

مقایسه تطبیقی و تحلیل روشهای سنجش آمادگی الکترونیکی کشورها و پیشنهاد مدل مناسب

The Comparative Study and Analyzing of Countries E-readiness Evaluation Methods and Suggestion Suitable Model

146
عادل مصدقی دوگاهه
دکتر سید کمیل طیبی
1-       دکتر صنایعی
2-       دکتر سبحان منش

راهکارهای استقرار تجارت الکترونیک در تبدیل روش سنتی تأمین و توزیع کالا به روش نوین در شبکه تعاونیهای روستایی استان اصفهان

مورد مطالعاتی: شهرستان اصفهان
147
وحید مختاری
دکتر شعبانی نیا
1-       دکتر سبحان منش
2-       دکتر جهانی
سند راهبردی آموزشهای الکترونیکی (E-Lerning) با هدف کاربردی کردن این تکنیک در پهنه آموزشهای کشور
18/2/87
148
طهمورث افشاری
دکتر جهانی
1-دکتر اکبریان
2-دکتر حیاتی

بررسی موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان فارس با تاکید بر فن آوری اطلاعات

A study Obstecles of knowledge management Implementation system in the fars telecommunication company with emphasis on the information technology (IT)

149
سمیرا عبداله پور
دکتر شهرام جعفری
1-دکتر کورش زیارتی
2-دکتر منصور امینی لاری
بهینه سازی وب سایتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
150
حمید رضا همتی
دکتر جعفر جهانی
1-       دکتر امینی لاری
2-       دکتر سبحان منش

بررسی روشهای بهبود فرایند خدمات و اطلاع رسانی به مشترکین تلفنهای ثابت و سیار

مطالعه موردی:شرکت مخابرات استان فارس
151
سید عبدالحمید ابطحی
دکتر مهران یزدی
1-دکتر رضا بوستانی
2-دکتر محمد حسین شیخی
معرفی یک الگوی راهبردی دیتا سنتر جهت تجارت الکترونیک در ایران
The introduction of data center strategic for E-Commerce in iran
152
اسداله رادپور
دکتر محمد رضا غلامیان
1-دکتر برنایی
2-دکتر دستغیبی فرد
مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی زراعت پنبه
153
شهرام ستایش
دکتر منیژه کشتگری
1-دکتر سبحان منش
2-دکتر خوارزمی
روشهای انتقال دیتا در سیستم های حمل و نقل هوشمند
(ITS)
154
صدف صفوی
دکتر محسن کاهانی
1-دکتر بوستانی
2-دکتر برنایی
پیاده سازی تکنیک داده کاوی و بررسی رفتار خرید مشتریان در مرکز فروش پروما
155
عصمت قلی جان
دکتر حسین مرزبان
1-دکتر محمد حسین شیخی
2-دکتر مقدس
استفاده از سیستمهای شبکه اجتماعی به منظور اشتراک دانش و مدیریت
156
امیر رضا منافی
دکتر حسین مرزبان

1-       دکترمحمد علی رشید زاده

2-         دکتر کورش زیارتی 

بررسی نقش فناوری اطلاعات و شیوه های بازاریابی الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط و ارائه الگویی عملی(مطالعه موردی شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری شهر شیراز)

157
مرجان افشار
دکتر کشتگری
دکتر احمد زاده
دکتر جعفری
بهبود زنجیره تامین در صنعت برق ایران
25/2/87
158
داریوش اسدی
دکتر محمد موسی خانی
1-دکتر امینی لاری
2-دکترغلامیان
مدل تدوین طرح جامع تجارت الکترونیک کشور
National E-Commerce Master Plan Model
159
نیلوفرمنتظر
دکتر موحدی نیا
1-دکتر رضا اکبریان
2-دکتر علی زنگی آبادی
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش رضایت مشتری در صنعت گردشگری
مطالعه موردی:شهر اصفهان

The Impact of ICT in Increasing Customer Satisfaction in Thourism Industry

(Case Study:Isfahan City)
 
160
سعید رضایی
دکتر زرین تاج برنایی
1-دکتر رضا اکبریان
2-دکتر مسعود حسین چاری
کاربرد داده کاوی برای تعیین نرخ بیمه در صنعت بیمه
Using Data Mining for Rate Making in The Insurance Industry
161
جمیله حسن زاده
دکتر سید سعید توکلی افشاری
1-دکتر شهرام جعفری
2-دکتر جعفر جهانی
بررسی جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری در
IP Based Contact Center و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن
162
سودابه میرزا تاراج
دکتر محمد رضا غلامیان
1-       دکتر دستغیبی فرد
2-       دکتر برنایی

استخراج استراتژیهای پیاده سای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه الکترونیکی بر اساس روش کارت امتیازی ارتباط با مشتری

مورد مطالعاتی:شرکت بیمه ایران
1/3/87
163
سید امین پوریه
دکتر محمود درودچی
1-       دکتر فرجاه
2-       دکتر برنایی

طراحی وب سرویسهای امن با مطالعه موردی بر روی بکارگیری وب سرویسهای امن در پرداختهای سیار

Designing Secure Web Services Application With Case Study on Mobile Payment

164
کامیار غفوری
دکتر محمدرضا غلامیان
1-       دکتر خوارزمی
2-       دکتر مصلح شیرازی

طراحی نقشه راه توسعه استفاده از استانداردهای تجارت الکترونیک (به طور مشخص Web service & ebxml)با استفاده از تکنیکهای آینده نگاری

(مطالعه موردی در صنعت نفت و پتروشیمی)
165
سروش مظفری
دکتر منصور امینی لاری
1-دکتر مصلح شیرازی
دکتر صدرالدینی

پارادایم کشف منابع نهفته در استقرار سیستم مدیریت دانش با استفاده از فنآوری اطلاعات در صنایع چینی بهداشتی

( مطالعه موردی شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس)
166
مرآل فرشادفر
دکتر نظام الدین فقیه
1-       دکتر جهانی
2-       دکتر نداف

طرح ریزی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری و ارائه مدلی جهت ارزیابی اثر بخشی آن با استفاده از نگرش کارت امتیازی متوازن در شرکت تولید صنعتی فراسان

167
حمید خردادی آستانه
دکتر مهرگان مهدوی
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر دستغیبی فرد
ترانسکدینگ صفحات وب برای تلفنهای همراه
Web Trandescoding for Mobile Devices
8/3/87
168
امید شهنی مندنی
دکتر سید امیر حسین منجمی
1-دکتر فرهاد کمانگر
2-دکتر کشتگری
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازارهای مالی
Forecasting Financial markets using Neural Network
169
سوسن توکلی
دکتر علی صنایعی
1-       دکتر سیدکمیل طیبی
2-       دکتر محمد علی مسندی شیرازی
ساخت،توسعه و نگهداری یک نام تجاری در دنیای مجازی

مورد مطالعاتی:تعیین جایگاه نسبی انجمن های خیریه ایران در فضای مجازی با استفاده از روش تحلیل تناظری

Build, Develop and Maintain a Brand in cyberspace/Positioning Iranian Charities in cyberspace with Correspondence Analysis

170
جواد مختاری
دکتر زرین تاج برنایی
1-دکتر سبحان منش
2- دکتر حسین چاری
بیمه الکترونیک
تأثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه
22/3/87
171
فاطمه حمیدی نوا
دکتر مهرداد مدهوشی
1-       دکتر امینی لاری
2-        دکترجهانی
ارزیابی ویژگیهای روشهای پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران بانک پارسیان
A survey(Analysis) on Electronic Payment in Parsian Bank from User'Vision
172
محمد علی موثقی
دکتر علی دلیلی یزدی
1-       دکتر امینی لاری
2-       دکتر اخوان فرد
مدلسازی قرار دادهای الکترونیکی برای معاملات بین بنگاهی B2B
173
ابراهیم زارع
دکتر زیارتی
1-دکتر صدرالدینی
2-دکتر دستغیبی فرد
بررسی زیر ساختها و کاربردهای سرویس موقعیت یابی با تلفن همراه

( Location-Based Service) و ارائه یک نمونه عملی در زمینه موقعیت یابی تماسهای اظطراری دردولت سیار

174
ابوالفضل قهرمانی
دکتر نداف
1- دکتر شرفی
2-دکتر رجبی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کار آفرینی
(مطالعه موردی: صنعت گردشگری شهر شیراز)
175
شهلا اصولی
دکتر محمود صالح
1-       دکتر جعفر محمودی
2-       دکتر مصلح

بررسی موانع استقرار سرویس های دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی و پیشنهاد راهکار مناسب

(مورد مطالعاتی:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
16/4/87
176
محسن کلاری
دکتر حبیب دانش منش
1-دکتر یزدی
2- دکتر مرزوقی
بررسی استانداردهای آموزش های الکترونیکی

 (e-lerninig) و ارائه راهکار جهت پیاده سازی آنها در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

Investigation of e-lerning Standards and Propose the Methods for Application of Them at e-lerning Department of Shiraz University

177
زهرا باقری نسب
دکتر محمد حسین شیخی
1-دکتر جهانی
2-دکتر سبحان منش

بررسی تأثیر استقرار سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در کاهش هزینه ها و افزایش کار آمدی در شرکت سهامی مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

مورد مطالعاتی:شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد
178
مجید باوقار
دکتر علیرضا سیفی
1-دکتر ابراهیم هادیان
2- دکتر شهرام جعفری
نقش دیتا سنتر در توسعه تجارت الکترونیک در بخش بازرگانی استان فارس
179
سعید زابلی
دکتر اکبریان
1-       دکتر جهانی
2-       دکتر نداف

بررسی میزان رضایت از سیستم های فناوری اطلاعات مورد استفاده در مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

180
محمد احمد زاده قمی
دکتر غلامیان
1-دکتر حسین چاری
2-دکتر فروزنده

تدوین فروش فیزیکی جهت افزایش کارایی و سود در صنعت خودروی ایران با استفاده از روش ترکیبی BSC و BPR

مطالعه موردی شرکت سایپا
181
شاهین اهل ایرف
دکتر غلامیان
1-دکتر مینایی
2- دکتر صدر الدینی
بخش بندی بازار مشترکان تلفن همراه جهت تعیین مدل تجاری شرکت ایرانسل
23/4/87
182
محسن محمدی
دکتر سپید نام
1-       دکتر برنایی
2-       دکتر کشتگری
مدلسازی سامانه مدیریت اطلاع رسانی توزیع کالا
 مطالعه موردی کالاهای استراتژیکی
183
محمد رضوی نژاد
دکتر دستغیبی فرد
1-دکتر خوارزمی
2-دکتر کشتگری
بررسی M-Tourism و ارائه مدلی برای استان کهگیلویه و بویر احمد
184
محمود صحرا نورد
دکتر چنگیز قبادی
1-       دکتر جواد نوری نیا
2-       دکتر کشتگری

بررسی و طراحی و پیاده سازی یک سیستم حضور و غیاب هوشمند در مدارس با استفاده از تکنولوژی RFID

185
سپیده هوشداران
دکتر سبحان منش
1-       دکتر کیانی
2-       دکتر دستغیبی فرد
بهبود عملکرد سیستم های بیمارستانی (HIS) با استفاده از تکنولوژی RFID
مطالعه موردی:بیمارستان دنا
6/5/87
186
احسان تمیس
دکتر امینی لاری
1-دکتر مسندی شیرازی
2- دکتر بوستانی
3-دکتر جاهدی
ارائه مدل سازی فناوری دانش ،اطلاعات در کسب و کار صنعت بیمه
187
امین تمیس
دکتر امینی لاری
1-دکتر مسندی شیرازی
2- دکتر بوستانی

چهارچوب راهکارهای فناوری اطلاعات در سیاست گذاری موفق فروشگاههای الکترونیکی در مقابل فرو شگاههای سنتی

188
علیرضا آتشی
دکتر دهقانی
1-دکتر سبحان منش
2- دکتر امینی لاری

ارائه طرح و یا راهکارهایی جهت استفاده RFID در انتخابات عمومی ایران

189
علیرضا اخلاص
دکتر ناصری
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر سبحان منش

ارائه طرح پیشنهادی برای ارائه پهنای باند وسیع به کاربر نهایی در لایه دسترسی در ایران

190
نسیم خضوعی
دکتر یعقوب فرجامی
1-دکتر صدر الدینی
2- دکتر بهروز مینایی بیدگلی

تأثیر توسعه طرح " ایران کارت" بر حوزه های اقتصادی،بهداشتی و سیاسی و اجتماعی

191
گیتی کرمی میرعزیزی
دکتر برنایی
1-       دکتر درودچی
2-       دکتر صدر الدینی
کاربرد داده کاوی در دسته بندی مشترکین تلفن همراه

(Application of data mining in mobile subscriber classification)

192
نازیلا بیات
دکتر اخوان فرد
1-       دکتر امینی لاری
2-       اکبریان
برخی ملاحظات حقوقی استفاده از چک الکترونیکی در تجارت الکترونیک
193
پیام بحرانی
دکتر مهران یزدی
1-       دکتر خوارزمی
2-       دکتر مسندی شیرازی
اهمیت و لزوم مدیریت امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک
(مورد مطالعاتی گمرک ایران)
194
ابراهیم زمانی
دکتر محمد حسین شیخی
1-       دکتر یزدی
2-       دکتر بوستانی
بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های مراقبت بهداشتی سیار در کشور
195
شهاب الدین طبا طبایی
دکتر علیرضا عصاره
1-دکتر بیتا شادگار
2- دکتر شهرام جعفری

بررسی ارائه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) جهت پیاده سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی (ره)

196
سمیه رفیعی
دکتر صنایعی
1-       دکتر سبحان منش
2-       دکتر جهانی

بررسی بانکداری سیار و ارائه مدلی جهت پیاده سازی بانکداری سیار در شهر یاسوج با توجه به امکانات موجود

( مورد مطالعاتی : شهر یاسوج)
197
ندا رحیمی کازرونی
دکتر مصلح شیرازی
1-دکتر جهانی
2- دکتر بوستانی

تحلیل SWOT شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد و تعیین سمت و سوی رهبردی مناسب آن در جهت توسعه تجارت الکترونیک استان

(مورد مطالعاتی:شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد)
198
هومان محمودی
دکتر محمد حسین شیخی

1-       دکتر جعفر جهانی

2-       دکتر مرضیه احمد زاده

بررسی اثر پرداخت های الکترونیک هزینه تلفن مشترکین در کاهش هزینه های شرکت مخابرات استان مرکزی

199
هومن فطانت فرد حقیقی
دکتر محمد جواد دهقانی
1-دکتر مرضیه احمد زاده
2- دکتر کشتگری

تحلیل و شناسایی کامل مفاهیم،تکنیک ها و ابزارهای مبتنی بر IT جهت مدیریت و مهندسی دانش و داده کاوی همراه با پیاده سازی عملی در یک نمونه واقعی

25/6/87
200
پروین رنجبری
دکتر جعفری
1-       دکتر خوارزمی
2-       دکتر امینی لاری
تدوین نقشه راه جهت پذیرش و پیاده سازی تکنولوژی RFID  در صنایع غذایی استان فارس(با رویکرد توسعه صادرات)
201
بابک نیک نیا
دکتر امینی لاری
1-       دکتر درودچی
2-       دکتر جعفری
طراحی سیستم یکپارچه مدیریت آموزش الکترونیک بر مبنای پایگاه دانش
Knowledge Based Learning Management System
202
اتابک یحیوی
دکتر احمد اسد زاده
1-دکتر بهزاد سلمانی
2-دکتر دستغیبی فرد

بررسی سیستم تدارک و خرید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه الگو با کاربرد EDI و بر اساس مدل تجاری

203
مهدی نامدار زادگان
دکتر صدر الدینی
1-       دکتر زیارتی
2-       دکتر مسندی

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) صنعتی و معدنی استان بوشهر به منظور ورود به عرصه کسب و کار الکترونیک

204
احمد بخت آور   
دکتر جعفری
1-دکتر یزدی
2-صدر الدینی

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند گردشگری الکترونیک با استفاده از DSS منطق فازی

205
مریم اسماعیلی شیرازی
دکتر سبحان منش
1-دکتر کشتگری
2- دکتر خوارزمی
تحقیق و بررسی تاثیر فن آوری GIS در تجارت الکترونیک
206
ابوالفضل پهلوان حسینی
دکتر قاسم زاده
1-دکتر ولی درهمی
2-دکتر خوارزمی
بررسی استفاده از اینترنت اشیا در بهبود بهره وری لجستیک الکترونیکی
207
نجمه وفا مند
دکتر درودچی

1-       دکتر محمد علی خجسته پور

2-       دکتر امینی لاری

ایجاد نرم افزار شبیه ساز مدل کسب و کار الکترونیک بر پایه آنتالوژی مدل کسب وکار

Sample Application for E-business Model simulation Based on E-business Model Ontology

208
ماه آفرین حسینی
دکتر خوارزمی
1-دکتر محمد جواد دهقانی
2- دکتر غلامحسین دستغیبی فرد
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی
مورد مطالعاتی: بازار بورس شیراز
209
آزاده جنگانی
دکتر منصور ذوالقدر جهرمی
1-دکتر جعفری
2-دکتر کشتگری
تشخیص فعالیت های مشکوک کاربران در سایتهای الکترونیکی
Recognitinon of Suspicious User Activities in
E-Commerse Websites
210
مهر انگیز عسکری منصور خانی
دکتر بوستانی
1-دکتر سبحان منش
2-دکتر جعفری

طراحی یک سیستم تایید هویت افراد مبتنی بر تشخیص اثر انگشت در بانکداری الکترونیکی

Designing a Verification System Based On Finger Print Recognition In The Electronic Banking

211
سیمیندخت بهدار وندان
دکتر عباس معمار نژاد
دکتر اکبریان
دکتر نکویی مهر
بررسی ابزارهای مورد نیاز پورتال پنجره واحد تجارت در ایران
(نمونه مورد بررسی استان فارس)
212
کامبیز رضایی
دکتر شاهپور گلبهار حقیقی
1-دکتر یزدی
2-دکتر سبحان منش
ارزیابی امنیت در پروتکلهای بانکداری الکترونیکی بر
اساس اینترنت
14/7/87
213
مجتبی مشفقیان
دکتر احمد زاده
دکتر کشتگری
1-       دکتر دستغیبی فرد
امکان سنجی به کار بردن virtual reality  در سایت های تجارت الکترونیک  
17/7/87
 
 
214
 
 
محمد مهدی رضا زاده
 
 
دکتر سپیدنام
 
1- دکتر احمد زاده
     2- دکتر برنایی

امکان سنجی کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم و خبره(DSS&ES) در فرآیندهای کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعاتی : شبکه تعاون روستایی)

215
علی زارع زاده 
 
دکتر منتظر

1-       دکتر شعبان الهی

2-       دکتر مینا توحیدی

طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی گمرک ایران (مورد کاوی: گمرک بوشهر)

24/7/87
216
 
 
 
علی اکبر مهدی پور
 
 
دکتر درودچی
1- دکتر امینی لاری
2- دکتر کشتگری

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در طراحی مدل سامانه جامع سازمان الکترونیکی : مطالعه موردی در بخش کشاورزی

217
وحید عطوف نیا
دکتر یزدی
1-       دکتر مسندی
2-       دکتر احمد بوستانی

شناسایی و رهگیری خودکار مسافر و بار همراه با استفاده از تکنولوژی RFID در فرودگاهها(مطالعه موردی: امکان سنجی پیاده سازی این تکنولوژی در فرودگاه شهید دستغیب شیراز)

Automatic Passenger and Baggage Identification and Tracking Using RFID Technology in Airports.

"Case Study: Consideration of Ability to use RFID Technology in Shiraz Airport"

218
فریبرز شریف زاده
دکتر محمد موسی خانی
1-       دکتر مصلح شیرازی
2-       دکتر ناصری
ارائه مدلی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شهرداری منطقه ده
219
سامی ساعی
دکتر طاهر نیکنام
1-       دکتر حمزه
2-       دکتر صدرالدینی
ارائه راهکاری برای ارتقاء امنیت تجارت سیار

 (M-commerce) مبتنی بر GSM

220
عبد الرحیم فرهی
دکتر نداف
1-       دکتر اکبریان
2-       دکتر دستغیبی فرد
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بیمه
(مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی شیراز)
1/8/87
221
مسعود سلطانی فر
دکتر علی ناصری
1-       دکتر دستغیبی فرد
2-       دکتر مینایی
بررسی شکاف دیجیتالی در نقاط مختلف کشور و ارائه الگویی مناسب برای رفع آن
 
 
222
هادی ثابت
دکتر شفا زند
1- دکتر مصلح
2-دکتر غلامیان

بررسی اصول طراحی و نمایش اطلاعات و روشهای توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی تهران و کتابخانه های دیجیتالی مطرح جهان

 
 
 
223
سیده مرجان مهدوی اناری
دکتر محمد علی خجسته پور
1-دکتر درودچی
2- دکتر مسندی

امکان سنجی ایجاد یک سایت B2C  جدید و طراحی آن با استفاده از توسعه یک سیستم خبره به عنوان یک ابزار کمکی

Development of an Expert System as an aiding tool for feasibility study of development new B2C sites

 
آذر آذر برزین
دکتر علی اکبر نیک نفس
1-       دکتر احمد زاده
2-       دکتر دستغیبی فرد
ارائه مدلی برای افزایش رضایتمندی مسافران کثیر السفر در خطوط هوایی
 
224
سید محمود خضوعی اشکذری
دکتر شاپور گلبهار حقیقی
1-       دکتر بوستانی
2-       دکتر یزدی

بررسی چگونگی گذر به شبکه NGN در جهت افزایش بهره وری شرکت مخابرات و نقش آن بر eCommerce

 
 
225
محسن شریف زاده جاویدی
دکتر طاهر نیکنام
1-دکتر خوارزمی
2-دکتر صدرالدینی

آنالیز ، شناسایی و کشف نفوذ و ارائه راهکارهای موثر در پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر IDS(intrusion detection system) در محیط های تجارت الکترونیک

8/8/87
226
امید ابتهاج
دکتر انصاری
1-       دکتر کاتبی
2-       دکتر فیروزیان
بررسی یادگیری الکترونیکی در نظام پزشکی
15/8/87
 
227
سارا آشوری
دکتر اخوان فرد
1-دکتر کشتگری
2- دکتر سامی

بررسی امکان ایجاد قراردادهای الکترونیکی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از منظر حقوقی با اشاره خاص به قراردادهای مدیریت طرح (MC)

228
محمد رضا رضایی نژاد     
دکتر ادیب نیا
1-       دکتر دستغیبی فرد
2-       دکتر صرام

طراحی و پیاده سازی مرکز صدور گواهی دیجیتال جهت مشترکین ADSL پیشگامان (مطالعه موردی ارتباط امن به سایت hamyarbank.ir از طریق این مرکز)

 
 
 
229
نرگس پیروی
دکتر جعفری
1-دکتر سبحان منش
2- دکتر خوارزمی

طراحی یک سیستم یکپارچه جهت بهینه سازی احراز هویت با استفاده از شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID)) و شاخص بیومتریک در تعاملات تجارت الکترونیک

 
 
230
سید عباس رضوی نژاد
دکتر خوارزمی
1-دکتر بهروز ابول پور
2-دکتر حمزه

مدل متمرکز جمع آوری اطلاعات در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی محصول گندم)

22/8/87
231
امین پویا
دکتر امینی لاری
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر سبحان منش
به کارگیری RFID بر روی گوشی موبایل و کاربرد آن در تجارت سیار
232
علیرضا سیه بازی
دکتر خوارزمی
1-دکتر کشتگری
2- دکتر حمزه
شبیه سازی کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در سیستمهای هوشمند دفاعی
(شبیه سازی میدان مین هوشمند و آشکار کردن تجاوز دشمن)
233
ابوالفضل شرافت
دکتر درودچی
1-       دکتر امینی لاری
2-       دکتر خجسته پور

بررسی ارائه روشی جامع جهت سنجش موفقیت یک سازمان در کارکرد مناسب وب سایت آن

234
محمد رضا کرمی تفتی
دکتر محمد قاسم زاده
1-دکتر جعفری
2- دکتر یزدی
بررسی میزان رضایت دانشجویان از یاد گیر و یاد دهی الکترونیکی
مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد
235
زهرا مسلمی
دکتر مهدی ابزری
1-دکتر فتحی
2- دکتر جهانی

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و استقبال از سیستمهای پرداخت الکترونیکی و ارائه راهکارهای کاربردی(مطالعه موردی سیستم OPS  در شهر اصفهان)

Recognizing Factors Affecting on Acceptance of Electronic Payment Systems and Presenting Applied Issues[The Case of POS(Point of Sell) in Isfahan]

236
عبداله اسماعیل پور 
دکتر خجسته پور
3-       دکتر درودچی
4-       دکتر دستعیبی فرد

بررسی راهکارهای نوین در تولید نرم افزارهای تحت وب با تاکید بر ادغام نرم افزارهای موجود

29/8/87
237
نوید کیانوش مقدم
دکتر خجسته پور
1-       دکتر درودچی
2-       دکتر حمزه
ارائه نقشه راه استفاده از وب معنایی برای شرکت های تجاری
" مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان"
Semantic Web Roadmap for Business Companies
" Case Study:Iran Khodro Korasan"
238
محسن سرگزی
دکتر رضا زعفریان
1-دکتر مصلح شیرازی
2- دکتر خوارزمی

تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات و عملیاتی نمودن آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) –

مطالعه موردی :استانداری خراسان رضوی
4/10/87
239
اعظم خان احمدی
دکتر رضا منصفی
1-دکتر برنائی
2-دکتر سامی

بررسی عوامل پیش روی توسعه اینترنت و ارائه مدل مناسب برای ارتقا قابلیت اعتماد مردم به خدمات الکترونیکی

240
مریم منشی میر هاشمی
دکتر محمد قاسم زاده
1-       دکتر جعفری
2-       دکتر یزدی
بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از روابط عمومی الکترونیکی
241
جواد ایزدی
دکتر علی نقی مصلح شیرازی
1-       دکتر جهانی
2-       دکتر سوخکیان
طرح توسعه کسب و کار در خوشه گلاب و عرقیات میمند فارس با استفاده از رویکرد یونیدو
242
عبدارضا طیاری
دکتر محمد داور پناه جزی
1-       دکتر زیارتی
2-       دکتر دستغیبی فرد

امکان سنجی پیاده سازی الکترونیک در خرید و فروش محصولات کشاورزی و دامی در اتحادیه های تعاونی روستایی

243
عباس پور فرخی
دکتر رضا منصفی
1-دکتر خوارزمی
2-دکتر دستغیبی فرد
پیاده سازی یک سیستم تمام مکانیزه آموزشی در حوزه ITبراساس تکنولوژی
Share point server
244
مهران صالحیان
دکتر کشتگری
1-دکتر سبحان منش
2-دکتر خوارزمی
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در دستگاه های دولتی
245
 مهدیه تقی زاده
دکتر خوارزمی
1-       دکتر دستغیبی فرد
2- دکتر حمزه
پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک
246
علی ایمانی
دکترکشتگری
1-دکتر خوارزمی
2-دکتر احمدزاده
بررسی عملکرد قراردادهای مسیریابی و تراکم در شبکه های
Mobile Ad Hoc
247
محمدباقر محمدی لامع
دکتر بهزاد سلمانی
1-       دکتر صدرالدینی
2-       دکتر احمد اسدزاده
بررسی توسعه نهادهای پیشتبان در توسعه تجارت الکترونیک ایران
248
یوسف نماز دوست
دکتر بهزاد سلمانی
1-       دکتر اسدزاده
2-       دکتر حمزه

زیر ساختهای توسعه سیستمهای پرداخت سیار

249
حمید صالحی فیروز آبادی
دکتر مهدی صرام
1-دکتر فضل اله ادیب نیا
2-د کتر اکبریان

بررسی طرح تحول اقتصادی ایران بر مبنای فناوری اطلاعات در قالب تحلیل SWOT وارائه مدلی برای اجرایی شدن آن

250
مهدی اصغری
دکتر کاهانی
1-دکتر سامی
2-دکترواحدیان مظلوم

استفاده از داده کاوی در صورتحسابهای برق به منظور بهبود فرآیند مدیریت روابط مشتریان

251
عليرضا بالوده
 دکترسلمانی           
-1 دکترمصلح
-2     دکتر اسدزاده
توسعه تجارت الکترونیکی در استان آذر بایجان شرقی
 
11/10/87
252
آرام حیدری
دکتر رهگذر
1-       دکتر دستغيبی فرد
2-       دکتر معینی

یک محیط توسعه ای جهت ارتقاء سیستم های سنتی با استفاده از الگوهای طراحی

253
مهتاب کماسی
دکتر اخوان
1-       دکتر برنايی
2-       دکتر صدرالدينی

تعامل زیر ساختهای فنی و حقوقی در اعتبار امضای الکترونیکی

254
داود صباغی دیزجیکان
دکتر سلمانی
1- دکتر سامی
2- دکتر اسدزاده

معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیک در ایران

255
صدیقه اردست
دکتر محمدی
1- دکترسبحان منش
2- دکتر تارخ
 

ارائه مدلی جامع برای استفاده کار از تکنولوژی RFID برای حمل ونقل کانتیری در بنادرتجاری ایران (مطالعه موردی : بندر بوشهر)

256
هوشنگ حاجب
دکتر سليمی فرد
1-       دکتر سامی
3-       دکتر حمزه

بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه اقتصادی استان بوشهر

25/10/87
257
سهراب عباسی
دکتر صنايعی
دکتر برنایی
دکترامین لاری

کاربرد و نقش پورتالهای سیار در ایجاد ارزش افزوده در حوزه تجارت سیار کشور

258
مرجان جراحی
دکتر درودچی
1- دکتر سبحان منش
2- دکتر خوارزمی
ارائه مدلی برای توسعه سیستم پزشکی از راه دور در مراکز ناباروری
259
لیلا ثروتی
دکتر الهی
1- دکتر سامی
2- دکتر منتظر

طراحی و پیاده سازی یک سامانه مدیریت دانش در محیط های آکادمیک جهت طبقه بندی تحقیقات علمی

260
جواد بیضاوی
دکتر پویان
1- دکتر شیخ
2- دکتر سامی

یک مدل مبتنی بر عامل ها برای طراحی سیستم های مدیریت جریان کار با استفاده از شبکه های پتری

261
زهرا لهسایی
دکتر خجسته پور
1- دکتر درودچی
1- دکتر جعفری
کاربرد داده کاوی به منظور ایجاد دانش در سامانه هوشمند سوخت
262
محمد براتی
دکتر اکبریان
1- دکتر جهانی
2- دکتر نداف

طراحی و ارائه مدل مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی با استفاده از فناوری اطلاعات

263
ویکتوریا قانع
دکتر طیبی
1-       دکتر اکبریان
2-       دکتر حمزه
 
اثر بانکداری الکترونیک بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانکداری ایران
2/11/87
264
آرین دلداری
دکتر ابوالحسنی
دکتر برنایی
دکتر سبحان منش

ارائه مدل ارزیابیریسکهای مرتبط با کاربرد RFID در مراکز درمانی – مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی تهران .

265
پرهام ارجمند
دکتر کشتگری
دکتر خوارزمی
دکتر دستغیبی فرد

ارائه راهکارمناسب جهت امن کردن یک سیستم پرداخت با استفاده از کارت هوشمند و ارائه راهکارمناسب در خصوص کارت هوشمند شهروندی شیراز

266
مریم مهاجر کیانوش
دکتر جهانی
دکتر امین لاری
دکتر اکبریان

ارائه یک مدل جهت بررسی مانع توسعه در مراکز رشد علم و فن آوری (ICT ) کشور مطالعه موردی مراکز رشد فارس اصفهان و تهران

267
مهدی روشن ضمیر
دکتر صدرایی
1-       دکتر اکبریان
2-       دکتر محمدی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت نمایندگی های شرکت ایساکو از محصولات شرکت ایساکو با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) با رویکرد تجارت الکترونیک

268
نادر پیرویان
دکتر سامی
3-       دکتر هاشمی
4-       دکتر حمزه
ارائه متدلوژی فراگیر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر مبنای داده کاوی
8/11/87
269
بهزاد بکانی زاد
دکترحسن ابوالحسنی
1-       دکتر صدرالدینی
2-       دکتر نخعی زاده

ارائه الگوریتمی جهت کشف رفتارهای مشکوک در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از داده کاوی جریان داده ها

270
عظیمه دانش شهرکی
دکتر داور پناه جزی
1-       دکتر سامی
2-       دکتر صدرالدینی
مدیریت ارتباط مشتریان
(CRM)در پرتالهای بانکداری الکترونیکی ایران و پیشنهاد راهکار مناسب جهت بهبود عملکرد
271
عبرالرضا مصدق
دکتر برنایی
1-       دکتر امین لاری
2-       دکتر ناصری

بررسی ریسکهای امنیتی و حقوقی درسیستمهای بانکداری الکترونیک متمرکز در ایران و روشهای مدیریت آنها (مطالعه موردی در مورد سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک بانک ملت )

272
علی اکبر تابنده جوی
دکتر کشتگری
1-       دکتر بوشهریان
2-       دکتر سامی

ایجاد یک مدیریت محتوی هوشمند هوشمند در جهت داشتن یک مدیریت روابط با مشتری در وب سایتهای تجارت الکترونیک

273
اعظم عسکری
دکتر برنایی
1-       دکتر ناصری
2-       دکتر اکبریان

تحلیل تهدید ها وفرصتهای بانکداری الکترونیکی در کشور و تدوین استراتژی فرصت ساز برای تبدیل تهدیدات به فرصتها

16/11/87
274
کوروش جدی ثانی
دکتر برنایی
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر سبحان منش

بررسی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیک بر تغییر الگوی سفرهای شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)

275
مصطفی عباسی
دکتر دهقاتی
1-       دکتر خوارزمی
2-       دکتر احمدزاده

امکان سنجی ایجاد یک بنگاه کاریابی مجازی ( E-Recruiter ) در جنوب کشور ،فارس ، شیراز و ارائه راهکارها

ی رفع موانع توسعه این بنگاه
276
مهدی روانبخش
دکتر زیارتی
1-       دکتر دستغیبی فرد
2-       دکتر سامی
REAL TIME WEB
21/11/87
277
امین بابازاده سنگر
دکترسلیمانپور دارغلو
1-       دکتر نوری نیا
2-       دکتر بوستانی

طراحی و پیاده سازی یک مدل پیشنهادی مبتنی بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) 

278
سعید نظری
دکتر ابوالحسنی
1-       دکتر سبحان منش
2-       دکتر برنایی

باعنوان طراحی مدلی به منظور پیاده سازی سیستم ERP در مراکز درمانی با استفاده از کاربرد RFID

7/12/87
279
مجید جان نثاری لادانی
دکتر ترک لادانی
1-       دکتر منجمی
2-       دکتر سبحان منش

امکان سنجی فنی و تحلیل نیازمندیهای استقرار سامانه شناسایی الکترونیکی ملی در ایران

14/12/87
280
الهام کارشناس
دکتر    سبحان منش
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر خوارزمی
به کارگیری تکنیک FMEA
در طراحی معماری سیستم های شناسایی خودکار مبتنی بر فناوری RFID
281
ارسلان ملکی
دکتر احمدزاده
1-       دکتررشیدزاده
2-       دکتر نداف

بررسی فروش اینترنتی توسط شرکتهای خودروسازی داخلی نقاط قوت و ضعف،راهکارهاو پیشنهاد ها ( مطالعه موردی ایران خودرو)

282
محسن صنعتی
دکتر دهقانی
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر اکبریان

بررسی و امکان سنجی یک بنگاه الکترونیکی مواد اولیه شیمیایی و ارائه راهکارهای توسط آن در کشور

283
محمد اصفهانی
دکتر برنایی
1-       دکتر حمزه
2-       دکتر جعفری

بررسی توسعه تجارت الکترونیک سیار درایران طراحی و پیاده سازی موردی ((سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه اتحادیه آهن فروشان استان قزوین ))

284
مجید حاج اسماعیل زاده
دکتر نیک نفس
1-       دکتر سامی
2-       دکتر حمزه

ارزیابی مقایسه شرکت هما با شرکتهای موفق هواپیمایی در حوزه IT با توجه به اهداف راهبردی هما و پیشنهاد مدل عملیاتی

19/1/88
285
عارفه نگینی
دکتر سید امیـر حسن منـجمی

1-دکتـر ترک لادانی      2- دکتر دستغیبی فرد

بررسی و پیاده سازی نرم افزارمترجم هوشمند  

26/1/88
286
علی متاله
دکتر کشتگری
1-دکتر خوارزمی
2- دکتر دستغیبی فرد
امکان سنجی پیاده سازی و ارزیابی کارایی Mobile IP
جهت کاربرد خاص
287
مجید زارع
دکتر سبحان منش
1-       دکتر یزدی
2-       دکتر دستغیبی فرد

مطالعه تطبیقی پورتال چند شرکت مطرح مخابراتی دنیا با ارائه مدل جهت شرکت مخابرات فارس

2/2/88
288
فاطمه باقرزاده
دکتر شجری
1-       دکتر صدر الدینی
2-       دکتر درودچی
کاربرد داده کاوی در استخراج دانش
289
پریسا قبادی
دکتر رهنورد
1-       دکتر سامی
2-       دکتر اسدیان فیلی

ارزیابی درجه تحقق دولت الکترونیک بر مبنای مدل پنج مرحله ای سازمان ملل در موسسه دولتی استان لرستان

290
زهره حامدی
دکتر جعفری
1-       دکتر امینی لاری
2-       دکتر سامی

طراحی و پیاده سازی سیستم تجاری توریسم الکترونیکی جهت شهر شیراز مبتنی بر دانش فازی

291
محمد جمشیدی
دکتر ناصری
1-       دکتر حمزه
2-       دکتر مینایی

بررسی راهکارهای ارائه سرویس در شبکه های نسل اینده و ارائه مدل همگرایی سرویس بر مبنای استاندارد IMS

292
شهریار پاسیار
دکتر سبحان منش
1-       دکتر کشتگری
2-       دکتر سامی
مطالعه ، طراحی و پیاده سازی سیستم ردیابی اتوماتیک خودروها (AVL)با استفاده از فناوری GPSو شبکه تلفن همراه (GSM)
9/2/88
293
رحمت میرزائی سرو کلائی
دکتر تارخ
1-       دکتر حمزه
2-       دکتر برنائی
بررسی نقش فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت دانش با استفاده از Gap Analysis   مورد کاوی : شرکت ایران خودرو
294
لیلا خواجه دهاقانی
دکتر فاطمی
1-       دکتر سامی
2-       دکتر جعفری
نقش و راهکار استفاده از ICT   در مدیریت دانش
295
پویا بهاور
دکتر ناصری
1-       دکتر خوارزمی
2-       دکتر دستغیبی فرد

مطالعه و بررسی نرم افزارهای مختلف BPM  و پیاده سازی موردی یکی از آنها در یک سرکت نمونه

23/2/88
296
موسی ملکیان
دکتر قاسم زاده
1-       دکتر سامی
2-       دکتر بوستانی

یک چارچوب کارآمدبرای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری برای بانک های ایرانی

297
نغمه الوندی
دکتر تارخ
1-       دکتر برنایی
2-       دکترسامی
تدوین راهکاراجرائی موفقیت جهت استقرارسیستم مدیریت دانش
298
ناصر نائب
دکتر منصفی
1-       دکتر سبحان منش
2-       دکتر خوارزمی
3-       دکتر دستغیبی فرد

طراحی ومدلسازی زیر ساختی نو جهت اجرای سیستم SMS Banling در ایران با رویکرد کاهش مشکلات امنیتی

06/03/88
300
محمدرضا سخی
دکترسرائی
1-دکتر داورپناه جزی
2-دکتردستغیبی فرد

ارائه روشی سریع و موثردر خوشه بندی اسناد XML با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک

301
پگاه الهی
دکتر کرامتی
1-دکتر زیارتی
2- دکتر صدرالدینی

عوامل موثر بر رضایت و بازگشت مشتریان در فرایند خرید اینترنتی شرکت ایران خودرو

13/03/88
302
مهسا حنیفی
دکتراکبری
1-دکترسبحان منش
2-دکترخوارزمی

مزایده های ترکیبی ،بررسی به کارگیری تکنیکهای اکتشافی مدرن برای حل مسئله مزایده ترکیبی

303
زهرا کاوسی
دکتر مصلح شیرازی
1-دکتر حمزه
2-دکتر نکویی مهر

تدتدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بازرگانی استان فارس           ت

27/03/88
304
حسن مهرورز
دکتر صفری
1-دکتر حمزه
2-دکتر زیارتی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs)در پیاده سازی ERP و اولویت بندی آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران
305
هلیا عابدی
دکتر کرامتی
1-دکتر سبحان منش
2-دکتر سامی

ارائه چارچوبی برای تاثیر جبران خدمت (Service recovery)بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک

مطالعه موردی بانک پاسارگاد
306
زهره محمدی
دکتر امینی لاری
1-دکتر بوستانی
2-دکتر اکبریان

تحلیل مدلسازی،طراحی و پیاده سازی اجزاء پورتال مشاوره پزشکی از راه دور مراقبتهای دوران بارداری و کودکان زیر 2 سال

307
منصور سلیمانی
دکتر صنایعی
1-       دکتر صدرالدینی
2-دکتر درودچی
پیش بینی نوسانهای قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از روشهای داده کاوی
03/04/88
308
مجید صفاریان زاده
دکتر قاسم زاده
1-دکتر سبحان منش
2-دکترکشتگری

ارائه یک مدل جدید در پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارت مجازی و سرویس پیام کوتاه

309
سید محمود قیومی
دکتر عظیمی فر
1-دکتر فقیه
2-دکتر کشتگری
نقش زنجیره تامین در رویکرد توسعه خوشه های صنعتی
310
نگین افشاری
دکتر جهانی
1-دکتر بوستانی
2-دکتر اکبریان

بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارایی پرسنل امور مالیاتی استان خوزستان و ارائه یک مدل کاربردی

311
مریم حسنی زاده
دکتر احمدزاده
1-دکتر کشتگری
2-دکتر دستغیبی فرد

ارایه مدلی مناسب و کارآمد جهت خرید و فروش الکترونیکی در ایران با بهره گیری از استراتژی ها و مدل های تجارت الکترونیک

312
محمد ابراهیمی
دکترنعمت بخش
1-دکتر هاشمی
2-دکتر سامی
جستجوی معنایی در کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر هستی شناسی
17/04/88
313
خدیجه ملک پور افشار
 
دکتر سبحان منش
 
1-دکتر عظیمی فر
2-دکتر بوستانی
 

بررسی RFID Ecosystem ، شناخت اجزا و ملزومات آن و ارائه مدل ،جهت برآورده کردن ملزومات

314
مهدی فروزش فرد
دکتر امینی لاری
 
1-دکتر یزدی
2-دکتر جعفری
 

بررسی نقش فن آوری اطلاعات در اجزا زنجیره تامین صنعت توریسم و ارائه مدل کارآمد جهت پورتال گردشگری کشور

 
315
پیمان کنعان
دکتر امینی لاری

1-       دکتر یعقوبی

2-       دکتر ذوالقدر اصلی

بررسی نقش فناوری اطلاعات در ایجاد الگویی برای سیستم مدیریت انرژی در ساختمان الکترونیکی و ارائه مدل مناسب و ارزیابی آن

18/06/88
316
نرگس یزدانی
دکتر جهانی

1-       دکتر کشتگری

2-       دکتر نداف

بررسی عوامل جهت افزایش اعتماد در مبادلات تجارت الکترونیک به همراه ارائه مدل

317
علی سلیمان پور
دکتر درودچی

1-دکتر خوارزمی

2-دکتر مصلح

افزایش رقابت پذیری خوشه های صنعتی با ارائه مدل بازارگاه متمرکز

318
صغرا ابراهیم پور
دکتر مصلح شیرازی

1-       دکتر صدرالدینی

2-       دکتر هاشمی

مدل ایرانی شده ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM ) در شرکت مخابرات

25/06/88
319
علی عمادی
دکتر کشتگری

1-دکتر سبحان منش

2- دکتر عظیمی فر

امکان سنجی سیستم شناسایی اتوماتیک خودرو(AVI ) جهت کنترل مکانیزه محدوده ترافیک شهر شیراز

8/07/88
320
زهرا شهابی راد
دکتر خجسته پور

1-دکتر درودچی

2- دکتر هاشمی

بررسی کاربرد سیستم های تصمیم گیری Decision Support Systems

321
سیدعلیرضا سیاسی نژاد
دکتر نداف

1-       دکتر هاشمی

2-       دکتر اکبریان

نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری با استفاده از مدل اتوماسیون نظام پیشنهادات

322
مصطفی نجاتی
دکتر قاسم زاده

1-       دکتر درهمی

2-       مهندس خوارزمی

مهندسی مجدد زنجیره تامین فرش دستباف با بهره گیری از مدل های تجارت الکترونیک و توسعه تولید و صادرات فرش دستباف استان یزد

323
روزبه طهماسب زاده
دکتر ناصری

1-       دکتر خوارزمی

2-       دکتر حمزه

مطالعه و بررسی فناوری اطلاعات در ارتقاء کارآیی و چابک سازی شرکت ملی حفاری ایران و ارائه الگوی مناسب برای باز مهندسی آن

324
زهرا ممکن
دکتر صدرالدینی

1-       دکتر دستغیبی فرد

2-       دکتر سامی

کاربرد انبار داده در صنعت توزیع برق

29/07/88
325
سمیه حجازی
دکتر ناصری

1-       دکتر هاشمی

2-       دکتر حمزه

ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی CSIRT در شرکت مخابرات استانها، مورد مطالعاتی : شرکت مخابرات استان لرستان

326
حمیدرضا تمدنی نژاد
دکتر کشتگری

1-       دکتر بوشهریان

2-       دکتر بوستانی

امکان سنجی استفاده از بلیط سیار در حمل و نقل عمومی شهری شیراز با استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک (NFC ) در تلفنهای همراه و بررسی یک نمونه آزمایشی از طریق شبیه سازی

327
راضیه رستمی
دکتر سامی

1-دکتر هاشمی

دکتر حمزه

طرح استراتژیک به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک: شناخت چالشها ارائه مدل و راه حل مناسب جهت استقرار(مطالعه موردی گمرک گناوه)

328
فریبا آبروئی
دکتر صنایعی

1-       دکتر سبحان منش

2-       دکتر اکبریان

ارائه مدلی برای مدیران بانک ها در بهره برداری از فرصت های استراتژیک بانکداری سیار(مورد کاوی:بانک ملی ایران- اصفهان )

329
مصطفی قائدی
دکتر اکبریان

1-       دکتر امینی لاری

2-       دکتر هاشمی

طراحی و ارائه مدل بررسی میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر)

330
شهره مهرابی
دکتر دستغیبی فرد

1-       دکتر حمزه

2-       دکتر خوارزمی

ارزیابی فاکتورهای موثر بر اعتماد و ارائه مدلی مبتنی بر آنها برای سایتهای تجاری ایران

331
نیما فرزام نیا
دکتر دستغیبی فرد

1-دکتر کشتگری

2- دکتر خوارزمی

بررسی و امکان سنجی پزشک همراه در ایران و ارائه مدلی برای آن

332
بابک اردکانی
1-دکتر سبحان منش
2- دکتر سامی

1- دکتر کشتگری

2- دکتر هاشمی

ارائه روشی جهت تحقق پرداخت الکترونیکی عوارض در کشور با استفاده از الگوهای داده کاوی

333
ساره خواجه پور
دکتر کشتگری

1-       دکتر احمدزاده

2-       دکتر یزدی

بررسی عوامل تاثیر گذار در پذیرش تبلیغات موبایل و امکان سنجی پیاده سازی آنها در ایران

20/8/88
334
مهرنوش پورطالبی
دکتر نداف
1-دکترصدرالدینی

2-دکتر صفوی

ارائه مدلی در جهت توسعه آموزش نیروی انسانی تحت تاثیر فناوری اطلاعات

335
جواد جباری
دکتر اکبری

1-دکتر دستغیبی فرد

2-دکتر اکبریان

تخصیص و کنترل منابع در گرید با رویکرد اقتصاد محاسباتی

336
سیما روح الامین
دکتر طیبی

1-       دکتر سبحان منش

2-       دکتر ترکی

اثر تجارت الکترونیک بر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

337
فرزانه پوراحمدیان
دکتر نداف

1-دکتر اکبریان

2- دکتر هاشمی

طراحی مدلی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مبتنی بر مدیریت دانش (KM)

338
مسعود رستگار
دکتر جهانی

1-       دکتر صدرالدینی

2-       دکتر نداف

بررسی میزان تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان بر مبنای الگوی سه بعدی.مطالعه موردی جهاد دانشگاهی فارس

27/8/88
339
مهزاد فضلی
دکتر گلبهار حقیق

1-دکتر بوستانی

2-دکتر سبحان منش

بررسی ساختارهای امنیتی شبکه های نسل بعد و شبیه سازی یک سیستم تشخیص نفوذ مناسب

25/9/88
340
مریم درودی
دکتر شجری

1-دکتر حمزه

2-دکتر هاشمی

ارائه مدلی برای کنترل دسترسی آگاه به زمینه در سیستم سلامت الکترونیکی بر اساس XACML

341
راهله صفایی پور
دکتر مرزبان

1-دکتر صفوی

2-دکتر برهان حقیقی

تاثیر تعامل میان انسان و کامپیوتر بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و بهبود سودآوری بانکهای استان فارس

342
ناهید امینی
دکتر احمدزاده

1-دکتر کشتگری

2- دکتر سبحان منش

امکان سنجی به کار گیری فناوری RFID در سیستم پارکینگ هوشمند (IPS )با در نظر گرفتن یک پارکینگ نمونه در شهر شیراز

9/10/88
343
بهنام فقیه
دکتر آزاده فر
دکتر کاتبی

1-دکتر سبحان منش

2-دکتر هاشمی

آموزش الکترونیکی موسیقی

344
حسن روشن شاه
دکتر صفوی

1-       دکتر دستغیبی فرد

2-       دکتر بذر گر

طراحی یک سیستم حمایت از توسعه خدمات اطلاعاتی به گردشگران بر مبنای فناوری تلفن همراه

21/10/88
345
فاطمه رحمانی
دکتر فقیه

1-دکتر هاشمی

2-دکتر صفوی

ارائه الگوی مناسب تبلیغات اینترنتی در جهت جذب بهتر مشتریان الکترونیک

30/10/88
346
زهرا راجع
دکتر صفوی

1-       دکتر دهقانی

2-       دکتر ذوالقدر اصلی

توسعه روش های فشرده سازی دیتای تصویری با استفاده از توابع ویولت با هدف انتقال تصویر از راه دور ، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت شبکه

7/11/88
347
زهرا پرتو
دکتر یزدی

1-       دکتر مسندی

2-       دکتر بوستانی

ارایه یک الگوی امنیت اسناد تجارت الکترونیک مبتنی بر روشهای نهان نگاری

348
حجت متولی حبیبی
دکتر اسفیدانی

1-دکتر سبحان منش

2-دکتر سامی

ارائه مدلی برای اعتماد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی

349
سراج مشایخی
دکتر ناصری

1-دکتر کشتگری

2-دکتر یزدی

مطالعه و امکان سنجی به منظور پیاده سازی IPTV در پخش تلویزیون دیجیتال و ارائه الگوی راهبردی بر اساس ارزیابی توانمندی و جذابیت فناوری

350
مریم اسپلانیان
دکتر برنایی

1-       دکتر سبحان منش

2-       دکتر مصلح

ارائه مدل e-CRM (مدیریت ارتباط با شهروند الکترونیکی )با رویکرد مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR ) مطالعه موردی: فرمانداری شهرستان مشهد

351
محمدرضا سرور
دکتر درودچی

1-       دکتر صفوی

2-       دکتر خوارزمی

ارائه مدلی برای مشاوره پزشکی از راه دور در مناطق دور افتاده و محروم بر اساس زیرساختهای فنی موجود در این مناطق

مطالعه موردی: شهرستان بوانات در شمال فارس و شهر شیراز

14/11/88
352
پرهام اخلاقی
دکتر دهقان

1-       دکتر ذوالقدر جهرمی

2-       دکتر بوستانی

تخصیص نرخ ویدئو در کاربرد جریان سازی ویدئو بر روی درخت های چند پخشی پوشان(overlay)

353
الهه برکتین
دکتر ترک لادانی

1-دکتر منجمی

2-دکتر ذوالقدر جهرمی

بررسی نیازمندیهای بی نشانی و ارائه مدلی برای حفظ حریم خصوصی در نظام اطلاعات سلامت(HIS )

5/12/88
354
سید جمال حسینی سینی
دکتر صنایعی

1-دکتر یزدی

2-دکتر زیارتی

بررسی فاکتورهای موثر بر استفاده از بازارهای الکترونیکی B2B از دیدگاه خریدار در استان های صنعتی منتخب تهران و اصفهان

355
قدرت الله مرادی
دکتر معمارنژاد

1-دکتر بشیری

2- دکتر صدرالدینی

ارائه مدلی برمبنای فن آوری اطلاعات جهت توسعه فرآیند رهبری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو )

356
مهرزاد کشاورز
دکتر هاشمی

1-دکتر بوشهریان

2-دکتر حمزه

Web service composition و کاربرد آن در سیستمهای تجاری(ترکیب پویا و اجرای خودکار سرویس های وب مرکب جهت مدل سازی یک پرتال آژانس مسافرتی)

357
علی سقطچی لنگرودی
دکتر هاشمی

1-دکتر صدرالدینی

2- دکتر بوشهریان

خصوصی سازی کاتالوگ های الکترونیکی مبتنی بر تعامل بر خط با کاربر

مورد مطالعه: وب سایت شرکت سهامی خدمات مهندسی برق- مشانیر

358
مهرداد سهرابی جهرمی
سید علی اکبر صفوی

1-       دکتر منتظر

2-       مهندس خوارزمی

 

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی استان فارس در راستای استقرار و توسعه دولت الکترونیکی

359
پویا مهرگان
دکتر اکبری

1-       دکتر هاشمی

2-       دکتر زیارتی

بهینه سازی زمان تعادل در یک زنجیره تامین خدمات الکترونیکی دو لایه

360
فاطمه امیری
دکتر محمدی

1-دکتر حمزه

2-دکتر صفوی

بررسی و امکان سنجی استفاده از پول نقد الکترونیکی در ایران

361
حسین اوجی
دکتر یزدی

1-دکتر سبحان منش

2- دکتر بوستانی

امکان سنجی خدمات رسانی هوشمند و سالم سازی فضای ورزشگاهها با استفاده از شبکه سنسورهای RFID . مطالعه موردی: ورزشگاه حافظیه

12/12/88
362
احمدرضا فقیهی
دکتر فقیه

1-       دکتر علی محمدی

2-       دکتر ذوالقدر جهرمی

بررسی نقش عوامل محیطی و فرهنگی در رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل کانو(مورد مطالعاتی شعب بانک سینا و کارآفرین)

19/12/88
363
محمد مهدی دهقانیان
دکتر مصلح شیرازی

1-دکتر صدرالدینی

2- دکتر کشتگری

بررسی امکان به کارگیری موفق سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS و بستر سازی لازم جهت پیاده سازی آنها در بنگاههای صنعتی کشور

 

با آرزوی موفقیت روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی


پرینت از صفحه
به دوست خود بگویید


آدرسهای اینترنتی

سیستم آموزش الکترونیکی

http://lms.vus.ir

سیستم پاسخگویی به مشکلات

http://support.vus.ir

سیستم اتوماسیون آموزشی و دانشجویی

http://sess.shirazu.ac.ir